راهبردهای کلان و برنامه های عملیاتی مرکز

 | تاریخ ارسال: 1395/8/15 | 

راهبردهای کلان و برنامه های عملیاتی مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه

 

1-     طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد دانشگاه

 

-          تدوین نظام جامع ارزیابی عملکرد دانشگاه

-          هدف گذاری معیارهای کمی وکیفی ارتقاء عملکرد دانشگاه

-          تدوین شاخص های کمی وکیفی عملکردی در حوزه های ستادی، دانشکده ها و مراکز پژوهشی وپشتیبانی

-          شناسایی استانداردها در سطوح مختلف دانشگاه

-          اندازه گیری شاخص های عملکردی

-          تعیین برنامه های بهبودعملکرد و تصویب در شورای نظارت و ارزیابی عملکرد و ابلاغ جهت اجرا به معاونت ها

-          بازنگری شاخص ها در دوره های زمانی مناسب

 

2-     استقرار و پیاده سازی نظام جامع ارزیابی عملکرد دانشگاه

-          ایجاد بسترهای فرهنگی و زیرساختی استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد

-          اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف ستادی و صفی دانشگاه

 

اهداف، راهبردها و برنامه های مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه خوارزمی

 


دفعات مشاهده: 12029 بار   |   دفعات چاپ: 600 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر