شانزدهمین جلسه شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت

 | تاریخ ارسال: 1397/6/31 | 
شانزدهمین جلسه شورای نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت در تاریخ 96/08/20 برگزار شد.

محل برگزاری:   دفتر ریاست تهران          ساعت شروع:    8:00          ساعت خاتمه:     9:00                   تاریخ: 1396/08/20
موضوع:                                                                                                                                دبیر جلسه: دکتر حمیدرضا ایزدبخش
خلاصه مطالب و مصوبات جلسه مسئول انجام مهلت انجام ارائه نتیجه به:
  1. انتخاب دکتر مصطفی ابویی اردکانی به عنوان دبیر هیات استانی البرز
مرکز نظارت اعضای شورا
  1. نوشتن ساختار معاونت توسعه و برنامه
دکتر معماریانی اعضای شورا
 
 
 
 
 
 
محل برگزاری:   دفتر ریاست تهران          ساعت شروع:    8:00          ساعت خاتمه:     9:00                   تاریخ: 7/6/1396
موضوع:                                                                                                                                دبیر جلسه: دکتر حمیدرضا ایزدبخش
خلاصه مطالب و مصوبات جلسه مسئول انجام مهلت انجام ارائه نتیجه به:
  1. تعیین متدولوژی بازنگری برنامه راهبردی دانشگاه به شرح  زیر:
  1. ارسال نامه به معاونت ها و گرفتن داده های عملکردی آنها ( وضع موجود).
  2. برگزاری جلسه با معاونت ها و پیش بینی برنامه های آینده.
  3. اعلام پیش بینی ها به دانشکده ها و اصلاح کردن برنامه راهبردی دانشکده ها طبق اعداد پیش بینی شده .
مرکز نظارت اعضای شورا
 
 

دفعات مشاهده: 6658 بار   |   دفعات چاپ: 413 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر