دوازدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 | تاریخ ارسال: 1396/8/9 | 

دوازدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در تاریخ 1396/02/17 برگزار شد.

موضوع : ارائه برنامه راهبردی دانشکده علوم فیزیک 

خلاصه مطالب و مصوبات جلسه:

ردیف

موضوع

1

در آغاز  جلسه آقای دکتر محمد حسین مجلس آرا رئیس محترم دانشکده علوم فیزیک طبق فرمت اعلام شده برنامه های راهبردی در ابعاد آموزشی ، پژوهشی ، اداری و دانشجویی برای حاضرین ارائه نمودند که در این برنامه راهکاری اصولی و پنج ساله را بیان کردند که مقرر شد با در نظر گرفتن تمامی جوانب پیش بینی های لازم جهت تحقق برنامه های راهبردی دانشکده صورت گیرد.

2

بر این اساس مقرر شد تمامی دانشکده ها همانند سایر ین برنامه های خود را ارائه نمایند.

این جلسه با حضور افراد شرکت کننده در ساعت 16 به پایان رسید.

حاضرین در جلسه:

دکتر سبحان اللهی                      دکتر کیوانی                                          دکتر مشهدی زاده                دکتر حسینی      

   رئیس دانشگاه            معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی           معاون پژوهشی و فن آوری         معاون اداری مالی

                         دکتر مجلس آرا                                                                      دکتر معماریانی                               

              رئیس دانشکده علوم فیزیک                                            عضو هیات علمی دانشکده علوم مالی        

       

                 دکتر ایزد بخش                                                                                     علی میکائیلی

مدیر مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت                        کارشناس مسئول مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت


دفعات مشاهده: 6120 بار   |   دفعات چاپ: 334 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دوازدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 | تاریخ ارسال: 1396/8/9 | 

دوازدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در تاریخ 1396/02/17 برگزار شد.

موضوع : ارائه برنامه راهبردی دانشکده علوم فیزیک 

خلاصه مطالب و مصوبات جلسه:

ردیف

موضوع

1

در آغاز  جلسه آقای دکتر محمد حسین مجلس آرا رئیس محترم دانشکده علوم فیزیک طبق فرمت اعلام شده برنامه های راهبردی در ابعاد آموزشی ، پژوهشی ، اداری و دانشجویی برای حاضرین ارائه نمودند که در این برنامه راهکاری اصولی و پنج ساله را بیان کردند که مقرر شد با در نظر گرفتن تمامی جوانب پیش بینی های لازم جهت تحقق برنامه های راهبردی دانشکده صورت گیرد.

2

بر این اساس مقرر شد تمامی دانشکده ها همانند سایر ین برنامه های خود را ارائه نمایند.

این جلسه با حضور افراد شرکت کننده در ساعت 16 به پایان رسید.

حاضرین در جلسه:

دکتر سبحان اللهی                      دکتر کیوانی                                          دکتر مشهدی زاده                دکتر حسینی      

   رئیس دانشگاه            معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی           معاون پژوهشی و فن آوری         معاون اداری مالی

                         دکتر مجلس آرا                                                                      دکتر معماریانی                               

              رئیس دانشکده علوم فیزیک                                            عضو هیات علمی دانشکده علوم مالی        

       

                 دکتر ایزد بخش                                                                                     علی میکائیلی

مدیر مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت                        کارشناس مسئول مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت


دفعات مشاهده: 6079 بار   |   دفعات چاپ: 348 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر