چهارمین جلسه شورای نطارت، اریابی و تضمین کیفیت

 | تاریخ ارسال: 1395/9/30 | 

چهارمین جلسه شورای نطارت، اریابی و تضمین کیفیت در تاریخ 95/09/21 برگزار شد.

دراین جلسه ، در موارد زیر تصمیم گیری شد:

1-     تاکیدشد حتما دانشکده ها، توجه ویژه تری به سند راهبردی دانشگاه داشته باشند و اقدامات خود را براساس برنامه راهبردی ارائه نمایند.

2-    مقرر شد مرکز نظارت وارزیابی عملکرد، فرم پیشنهادی درخصوص چهارچوب گزارشات دانشکده ها برای شاخص های سند راهبردی را جهت دریافت نظرات برای اعضای شورای نظارت ارسال نماید.

3-    مقررشد مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد، اسلاید تهیه شده درخصوص ساختار و شرح وظایف مراکز نظارت تعدادی از  دانشگاههای برترکشور و همچنین ساختار پیشنهادی مرکز نظارت و ارزیابی را برای اظهار نظر اعضای شورای نظارت و ارزیابی ارسال نماید.

در ادامه طبق برنامه زمان بندی جلسه، جناب آقای دکتر بابلیان، رئیس محترم دانشکده علوم ریاضی وکامپیوتر و سپس جناب آقای دکتر قنواتی، رئیس محترم دانشکده علوم جغرافیایی، توضیحات کاملی در مورد برنامه راهبردی پنج ساله دانشکده های ذیربط را ارائه کردند.

دانشکده هایی که تاکنون برنامه های راهبردی پنج ساله خود را ارسال ننموده اند:

1-      دانشکده ادبیات و زبانها

2-      دانشکده شیمی

3-        دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

4-      دانشکده علوم زمین

5-        دانشکده فیزیک

6-       دانشکده  هنرومعماری

7-        پردیس بین الملل


دفعات مشاهده: 5984 بار   |   دفعات چاپ: 356 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر