ورود به پنل کاربری

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: گفتگوها:
:: تست3 - ۱۳۹۶/۱۲/۸ -
:: گفتگو با آقای دکتر علیرضا مرادی - ۱۳۹۵/۹/۲۴ -
:: گفتگو با آقای دکتر علیرضا مرادی - ۱۳۹۵/۹/۲۴ -
:: گفتگو با دکتر حبیبی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: گفتگو با دکتر حبیبی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: گفتگو بادکتر مشهدی زاده در آستانه ی هفته ی پژوهش - ۱۳۹۵/۹/۱۴ -
:: گفتگو بادکتر مشهدی زاده در آستانه ی هفته ی پژوهش - ۱۳۹۵/۹/۱۴ -
:: گفتگو با آقای دکتر فرخ قهرمان نژاد آشنایی با هرباریوم - ۱۳۹۵/۸/۲۳ -
:: گفتگو با آقای دکتر فرخ قهرمان نژاد آشنایی با هرباریوم - ۱۳۹۵/۸/۲۳ -
:: گفتگوی با جناب دکتر جهانبخش دانشیان - ۱۳۹۵/۸/۱۶ -
:: گفتگوی با جناب دکتر جهانبخش دانشیان - ۱۳۹۵/۸/۱۶ -
:: مصاحبه ی مطبوعاتی آقای دکتر محمدعلی سبحان‌اللهی - ۱۳۹۵/۸/۱۲ -
:: مصاحبه ی مهم مطبوعاتی آقای دکتر محمدعلی سبحان‌اللهی - ۱۳۹۵/۸/۱۲ -
:: مصاحبه ی مطبوعاتی آقای دکتر فراهانی - ۱۳۹۵/۸/۱۲ -
:: مصاحبه ی مطبوعاتی آقای دکتر فراهانی - ۱۳۹۵/۸/۱۲ -
:: گفتگو با خانم آتوسا مهرتاش - ۱۳۹۵/۴/۶ -
:: بازسازی و زیبا سازی ساختمان پروین اعتصامی - ۱۳۹۵/۴/۶ -
:: گفتگو با استاد رضا حبیبی - ۱۳۹۵/۴/۱ -
:: گفتگو با استاد رضا حبیبی - ۱۳۹۵/۴/۱ -
:: گفتگو با دکتر مشهدی زاده - ۱۳۹۵/۲/۲۸ -
:: گفتگو با دکتر مشهدی زاده - ۱۳۹۵/۲/۲۸ -
:: گفتگو با دکتر حمید مهمویی - ۱۳۹۵/۲/۲۷ -
:: گفتگو با دکتر حمید مهمویی - ۱۳۹۵/۲/۲۷ -
:: گفتگو با آقای دکتر یزدان منصوریان - ۱۳۹۵/۲/۲۷ -
:: گفتگو با آقای دکتر غلامرضا کریمی - ۱۳۹۵/۲/۲۷ -
:: آمادگی برای مصاحبه ی دوره ی دکتری - ۱۳۹۵/۲/۲۷ -
:: گفتگوی با آقای دکتر حمزه نوذری - ۱۳۹۵/۲/۲۷ -
:: گفتگوی صمیمانه ای با آقای حمزه نوذری - ۱۳۹۵/۲/۲۶ -
:: گفتگو با دکتر علی کاتبی - ۱۳۹۵/۲/۲۶ -
:: گفتگو با دکتر علی کاتبی - ۱۳۹۵/۲/۲۶ -
:: مصاحبه ی دوره ی دکتری - ۱۳۹۵/۲/۲۶ -
:: گفتگو با آقای دکتر یزدان منصوریان، کارگروه مشورتی ارتقای علمی دانشگاه - ۱۳۹۵/۲/۲۵ -
:: گفتگو با آقای دکتر غلامرضا کریمی(مدیردفتر همکاری های علمی بین المللی) - ۱۳۹۵/۲/۲۵ -