مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد- صفحه نمایش
............................

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۸ | 

 

 کارگاه آشنایی با سامانه آموزش عالی به همت مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه خوارزمی در مورخه 96/9/22 در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی با حضور آقای دکتر صفری مدیر گروه برنامه ریزی و مطالعات آماری مرکز نظارت، ارزیابی و همکاران ایشان در معاونت آموزشی وزارت عتف، نمایندگان موسسات آموزشی و پژوهشی استان البرز برگزار گردید. دراین مراسم که با سخنرانی و خوش آمدگویی آقای دکتر ایزد بخش رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت این دانشگاه آغاز شد، شیوه عملکرد سامانه آموزش عالی برای مدعوین توسط آقای دکتر صفری و همکاران ایشان تشریح گردید و سپس این کارگاه آموزشی با پرسش و پاسخ در رابطه با عملکرد سامانه مزبور پایان پذیرفت. شایان ذکر است دبیرخانه هیات نظارت بر عملکرد موسسات آموزش عالی استان البرز در محل مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه خوارزمی مستقر است

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد:
http://khu.ac.ir/find.php?item=91.9752.41434.fa
برگشت به اصل مطلب