مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 

آدرس: تهران- خیابان شهیدمفتح- نرسیده به خیابان انقلاب- خیابان شهیدبوربور- پلاک40- پردیس بین المللی دانشگاه خوارزمی- طبقه 4 - مرکز نظارت وارزیابی عملکرد

تلفن مستقیم: 88307160

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد:
http://khu.ac.ir/find.php?item=91.8822.39874.fa
برگشت به اصل مطلب