تاريخچه تاريخچه

این مرکز به منظور تحقق اهداف تعيين شده در ماده 1 آيين­ نامه تشكيل و نحوه فعاليت شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي مصوب 1386/02/22، در دانشگاه خوارزمی در خرداد ماه 1395 تشكيل شد. این مرکز زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین ­نامه به منظور فراهم نمودن زمینه­ های لازم برای رشد واحدهای دانشگاه و درنتیجه ارتقاي كيفيت آموزش، پژوهش، فناوري، فرهنگي، عمراني و پشتيباني تاسیس گردید. مبنای فعالیت این مرکز جمع­ آوری، تجزیه و تحلیل داده­ ها و تهیه اطلاعات مورد نیاز واحدهای دانشگاه و ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش­های دوره­ ای و موردی برای اتخاذ تصمیم­ های مناسب است.